Abonnements­vilkår

Vilkåra gjeld for bestilling og bruka av abonnement på Sunnhordland.
Som abonnent på Sunnhordland har du tilgang til alt vårt innhald i eAvisa og i vår nettavis www.sunnhordland.no. Papiravisa vert levert 3 dagar i veka. Du får og tilgang til våre magasin og digitale arkiv for tilbake til 1902.
E-avisa er 100% identisk med papiravisa. Nettavisa på www.sunnhordland.no vert hyppig oppdatert; fleire gonger til dagen.

Aldersgrensa for å bestilla abonnement er 18 år.

Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det. Det tyder at Brukar-ID og passord til Mediehuset Sunnhordland sine digitale produkt ikkje må delast med andre enn dei som er i abonnenten sin eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse.

Standardtilgang er eit avgrensa tal på påloggingar. 5 påloggingar privat og 8 påloggingar for bedrifter.

Vilkåra gjeld for både privat- og bedriftskundar.

Transaksjonen går til:

Bladet Sunnhordland AS
Postboks 100
5401 STORD
Tlf. 53 45 00 00
Foretaksreg: NO 975339157.
Epost: kundeservice@sunnhordland.no
www.sunnhordland.no
Bankontonummer 5266 05 01509

Abonnement

Abonnementet skal betalast på forskot og gjeld til me mottek oppseiing, og uansett ut den betalte perioden.

Ved slutten av ein abonnementsperiode vert abonnementet automatisk forlenga med same lengda som den førre perioden.

Abonnementet skal betalast i henhald til forfallsdatoen på faktura. Kjem betaling for seint, gjeld den til kvar tid lovbestemte forseinkingsrenta.

Ved oppseiing gjeld abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya. Restbeløp vert ikkje refundert.
Ved oppseiing av abonnement med bindingstid kjem eit sluttoppgjer for den perioden du har oppnådd ein prisfordel, tilsvarande den rabatten som er gjeve på eit abonnement utan bindingstid.

Ved uteblitt betaling vert avisaleveringa og den digitale leveringa stoppa og restrekning for levert periode fakturert. Du kan velja å stansa papiravisleveringa i ein periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement. Angrerettlova gjeld.

Prisar

Sjå gjeldande prisar her

Årsabonnementet med 12 månaders bindingstid, månadstrekk med kredittkort eller avtalegiro gjev lågast pris.

Levering i Noreg er gratis. Til utlandet kjem Postens portotillegg.

Ynskjer du faktura i posten, kjem det eit gebyr på kr. 35,- per faktura. Ved betaling med Avtalegiro, E-faktura eller kredittkort er det ikkje gebyr.

Avtalegiro set du opp hjå banken din eller via oss. (Sjå Kundesenter - Abonnement - Avtalegiro.) Elektroniske trekk som ikkje vert betalte innan fristen får purring med fakturagebyr i posten.

Sunnhordland har rett til når som helst å endra prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjorde på heimesida seinast 14 dagar før utføring. Nye prisar gjeld då for alle typar abonnement frå fastsett dato.

Betaling

Ein kan kjøpa abonnement eller digital veke og døgntilgang på www.sunnhordland.no ved å nytta bankkort/kredittkort eller ved å få tilsendt faktura. Ved kortbetaling vert betalingsavtalen automatisk fornya til du seier opp abonnementet.

Sunnhordland nyttar PayEx som betalingsløysing. PayEx støttar Verified by Visa standarden.
Les meir om PayEx på payex.no Betalingssidene er sikra med SSL-sertifikat. Les meir på Lets Encrypt Det betyr at du som kunde har ekstra sikkerheit ved betaling hjå Agderposten. For kjøp i øvring salskanalar kan faktura eller elektronisk bankbetaling nyttast.

Dersom innbetaling ikkje skjer, vil Sunnhordland lukka tilgangen og stoppa avisa med umiddelbar verknad.

Levering

I dei områda der avisa vert levert av eigen distributør, har me som mål, men garanterer ikkje, å levera papiravisa seinast kl. 07.00. For andre område gjeld leveringstidene til Posten eller andre samarbeidspartnarar.

E-avisa er tilgjengeleg dagen før kl. 23.00.
Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streikar, lockout eller force majeure i meir enn to dagar, vert dette godgjort med tilsvarande forlenging av abonnementet.

Om årsaka til manglande tilgang er knytta til brukars eigen tilgang til internett eller problem med eige datautstyr/software, vert det inga forlenging.

Ved endring av leveringsadressa må Sunnhordland kontaktast seinast tre yrkedagar før endringa skal tre i kraft. I feriar tilbyb me gratis flytting til leveringstadar i Noreg. Du kan sjølv registrera di ending på MiSide.

MiSide

I Sunnhordland si nettavis www.sunnhordland.no kan du logga deg inn på MiSide for å administrera ditt abonnement. For å kunna bruka MiSide må du logga deg inn med brukarnamn og passord.

Her kan du:

· Omadressera avisa, fast eller mellombels viss du skal på ferie
· Mellombels stoppa levering av papiravisa
· Sjå betalingsopplysningane dine
· Endra betalingsmåte og oppdatera kredittkortopplysningar
· Oppretta Avtalegiro-avtale
· Senda oss ei melding

Familieabonnement

Som nemt er den juridiske eigaren av abonnementet den som har teikna det.

Abonnenten kan vera innlogga på inntil fem einheitar (mobil, pc/mac, nettbrett) samstundes i abonnenten sin husstand/opphandsadresse. Brukarnamn og passord til Sunnhordland sine digitale tjenester må ikkje delast med andre enn medlemmer av abonnentens husstand og opphaldsadresse. Dersom abonnenten deler brukarnamn og passord med andre, eller på anna vis misbruker Sunnhordland sine tenester, har Sunnhordland rett til straks å stenga abonnentens tilgang til desse og å stansa avisleveringa utan refusjon av innbetalt abonnementsbetaling

Personopplysningar

Me handsamar personopplysningar i samsvar til norske personvernlover. Ved å akseptera desse vilkåra samtykkjer du samtidig til at Sunnhordland kan senda deg marknadsføring i form av nyhende-brev, e-post, sms eller liknande basert på kundeforholdet mellom deg og Sunnhordland. Om ein ikkje skulle ynskje å motta slik marknadsføring kan du melda frå til oss på telefon 98229141.

Informasjon om hvordan cookies brukes på norske nettsteder. Siden er opprettet av Mediebedriftenes Landsforening.

Rettigheitar

Som abonnent av Sunnhordland har du tilgang til alt, tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Sunnhordland. Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkelt kopi av materialet til ditt eige bruk.

Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikkje tillate.

Endring av vilkår

Vilkåra kan verta endra, og dei til kvar tid gjeldande vert oppdatert på vår nettside. Kundesenter-Abonnementsvilkår.

Aksept av vilkår

Ved samtykke av vilkår, gjev du oss samtidig lov til å kommunisera med deg på e-post og mobiltelefon.